The Network

Currently, PNNI is composed of 33 Palawan NGOs/POs. The General Assembly, its highest policy-making body, meets every year to map out the network's thrust for the year.
PNNI Member Organizations

Bahatala Foundation, Inc.
Bangsa Palawan-Phils., Inc. (BPPI)
Bountiful Harvest
Conservation International (CI)
Environmental Legal Assistance Center (ELAC)
Foundation for Women's Advancement, Rights Dev't. & Empowerment, Inc. (FORWARDE)
Haribon - Palawan
Palawan Katutubo Mission Apostolic Vicariate of Puerto Princesa
Institute for the Development of Educational & Ecological Alternatives, Inc. (IDEAS)
Tanggapang Panligal ng Katutubong Pilipino (PANLIPI)
Kabang Kalikasan ng Pilipinas - World Wildlife Fund (KKP-WWF)
Land of Paradise Community Devít.Foundation (LoP)
Ligaya ng Buhay Community Devít.Foundation, Inc. (LnBCDF)
Nagkakaisang mga Tribu ng Palawan, Inc. (NATRIPAL)
Northern Palawan Community Devít.Foundation, Inc. (NPCDF)
Palawan Center for Appropriate Rural  Technology (PCART)
Palawan Community-Based Fisherfolks Alliance, Inc. (PCBFAI)
Palawan Conservation Corps (PCC)
Palawan Advocates for Good Governance & Empowerment (PAGE)
Sagipin Gubat at Dagat ng Palawan (SAGUDA)
Samahan ng mga Magsasaka sa Mainit at Imulnod, Inc. (SAMMI)
Samahan ng Ministeryong Pangkaunlaran sa Kaunlaran ng Palawan, Inc. (SMPKP)
Tanggapang Panligal ng Katutubong Pilipino (PANLIPI)
World Vision Devít. Foundation, Inc. (WV)
Heavenís Eye Tribal Mission
Narra Environmental Protection Group, Inc. (NEPGI)
Macatumbalen Multipurpose Cooperative
Sta. Maria Multi-Purpose Cooperative
Nagkakaisang Tagbanuang Tangdulanen s Barangay Pancol, Inc.
Posakat mga Palaíwan At Sowangan, (PPS) Inc
Copyright © 2013 Palawan NGO Network, Inc.